Besluit op Wob-verzoek over 'paraplu aanpak' vermogen in het buitenland

Bij het ministerie van Financiën is een verzoek gedaan naar, onder meer, een draaiboek, de richtlijnen dan wel andere afspraken, verslagen van de vergaderingen, werkinstructies en de daarbij behorende documenten die de medewerkers van de Belastingdienst ter beschikking staan voor de uitvoering van het project 'paraplu aanpak' Vermogen in het Buitenland, en de documenten waaruit blijkt over welke gegevens de Belastingdienst beschikt.