Wob-besluit betreffende documenten over de tariefverlaging en voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting

De minister van Financiën heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van interne stukken als gesprekken en overleggen met bij naam genoemde (markt)partijen, inzake de tariefverlaging en de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting, over de periode van 1 januari 2004 tot 11 januari 2018.