Wob-besluit betreffende documenten over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting

De minister van Financiën heeft op 7 september 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten over de interne en externe contacten van het ministerie van Financiën betreffende het voornemen tot afschaffing van de dividendbelasting, over de periode van 9 oktober 2017 tot 15 april 2018.