Besluit op Wob-verzoek over melding onhygiënische toestand restaurant

De minister  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 17 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over een melding van een onhygiënische toestand bij een restaurant.