Besluit Wob-verzoek over informatie uit het bedrijfsdossier van het bedrijf Koninklijke Moorman Karton Weesp BV

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 oktober 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van het bedrijf Koninklijke Moorman Karton Weesp BV te Weesp.

Het gaat hierbij onder meer om inspectieresultaten, processen-verbaal, de RI&E, jaarplannen en jaarverslagen en alle overige documenten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.