Besluit Wob-verzoek over het softdrugsbeleid in Nederland en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid

De minister van Algemene Zaken heeft op 6 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het softdrugsbeleid in Nederland en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid toegespitst op het jaar 1996.