Besluit op Wob-verzoek werkgroep Friends of Syria (2)

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 8 november 2018 een aanvullend besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over gemaakte kosten met betrekking tot de werkgroep Friends of Syria.