Besluit op Wob-vezoek over subsidies Natuurbeheer

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 6 december 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over subsidies aan Natuurbeheer.