Besluit Wob-verzoek hardheidsclausule aanslag schenkbelasting

Besluit op verzoek om informatie over de hardheidsclausule aanslag schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).