Bijlagen bij Wob-verzoek over overheidscampagnes promotie kip, melk en eieren (pagina 2 van 5)

Bijlagen 19 tot en met 51 bij het besluit op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over alle overheidsdocumenten met betrekking tot de overheidscampagnes ter promotie van kip, melk en eieren. De bijlagen zijn vanwege de grootte opgesplitst in 3 documenten.