Besluit Wob-verzoek over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 december 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.