Besluit WOB-verzoek fiches onderwijstijd

Besluit op verzoek om informatie en documenten over de fiches lerarensalarissen en onderwijstijd 2016 en 2017. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Download 'Besluit WOB-verzoek fiches onderwijstijd' 1/19

PDF document | 8 pagina's | 598 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '2. Inventarislijst WOB-verzoek' 2/19

PDF document | 3 pagina's | 55 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '2a. Offerteaanvraag' 3/19

PDF document | 10 pagina's | 358 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '4. E-mailcorrespondentie reactie VO-Raad' 4/19

PDF document | 3 pagina's | 317 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '5a. Ontwerp Kamerbrief' 5/19

PDF document | 5 pagina's | 69 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '6. E-mailcorrespondentie reactie VO-Raad' 6/19

PDF document | 3 pagina's | 284 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '7. E-mailcorrespondentie reactie AVS' 7/19

PDF document | 3 pagina's | 451 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '8. E-mail met agenda voor ambtelijk overleg' 8/19

PDF document | 1 pagina | 200 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '8a. Ontwerp Kamerbrief' 9/19

PDF document | 1 pagina | 74 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '8b. Voorlopige cijfers' 10/19

Rekenblad (Open standaard) | 19 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '9. E-mail met uitnodiging ambtelijk overleg' 11/19

PDF document | 1 pagina | 102 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '10a. Ontwerp Kamerbrief' 12/19

PDF document | 15 pagina's | 208 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '11. E-mailcorrespondentie reactie PO-Raad' 13/19

PDF document | 3 pagina's | 362 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '14. E-mail over Kamerbrief motie' 14/19

PDF document | 1 pagina | 132 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '14a. Ontwerp Kamerbrief' 15/19

PDF document | 17 pagina's | 226 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '16. E-mailcorrespondentie met eerste resultaten doorrekening' 16/19

PDF document | 3 pagina's | 172 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '16a. Excel met eerste resultaten' 17/19

Rekenblad (Open standaard) | 13 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '18. E-mailcorrespondentie met resultaten extra scenario' 18/19

PDF document | 15 pagina's | 168 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019

Download '18a. Excelbestand inclusief resultaten extra scenario' 19/19

Rekenblad (Open standaard) | 28 kB

Wob-verzoek | 17-01-2019