Besluit op Wob-verzoek inzage stukken ter voorbereiding en verslagen van gesprekken door ’s Heeren Loo

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 29 november 2018 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking de stukken die ter voorbereiding van de inspectie door ’s Heeren Loo aan de Inspectie SZW zijn toegezonden en de verslagen van de gesprekken van twee medewerkers. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.