1e deelbesluit Wob-verzoek invoering fosfaatrechtenstelsel

1e deelbesluit op een verzoek om informatie over de besluitvorming rondom het loslaten van het melkquotum en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de periode 1 januari 2008 - 12 juli 2018. Dit deelbesluit gaat over de periode 2014 - 2015. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).