Besluit op Wob-verzoek over de haan van Kallemooi

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over de haan bij het evenemenet Kallemooi. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).