Besluit tot openbaarmaking van een proces-verbaal van bevindingen

Besluit om een proces-verbaal van bevindingen openbaar te maken over een onderzoek naar een liftongeval.