Besluit op Wob-verzoek over aanmeldingen Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Besluit op een verzoek om informatie over aanmeldingen in het kader van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing door vier woningcorporaties in Rotterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).