Besluit Wob-verzoek Marine Etablissement Amsterdam

Besluit op een verzoek om documenten over het Marine Etablissement Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).