Besluit Wob-verzoek over meningokokken type W

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 14 maart 2019 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van nota´s met betrekking tot meningokokken type W.