Besluit Wob-verzoek tankpassen

Besluit op een verzoek om informatie over het intrekken van de tankpas van 4 diplomatieke vertegenwoordigingen in Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).