Besluit op Wob-verzoek over asbest te Cyprus

Besluit op Wob-verzoek eventuele asbest in Cyprus tijdens UNFICYP. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).