Besluit Wob-verzoek over Marinekazerne te Amsterdam

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de Marinekazerne in Amsterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).