Besluit Wob-verzoek Belastingdienst over beleid beoordeling cq aanpak internationale payrollconstructies

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken met betrekking tot het (landelijk) beleid van de Belastingdienst met betrekking tot de beoordeling c.q. aanpak van internationale payrollconstructies'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).