Besluit op Wob-verzoek over het IOB-rapport stabilisatieprogramma's Syrië

Besluit op een verzoek om informatie over het IOB-rapport stabilisatieprogramma's Syrië. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).