Besluit Wob-verzoek over informatie over beleid omtrent het verlenen van oneervol ontslag van militairen

Besluit op een verzoek over informatie over beleid omtrent het verlenen van oneervol ontslag van militairen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).