Beslissing op bezwaar Wob-verzoek MH17 (JenV)

Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 19 april 2018 op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging om correspondentie met verschillende landen over het neerhalen van vlucht MH17. Dit is het besluit van de minister van Justitie en Veiligheid.