Wob-verzoek inzake de openbaarmaking van alle stukken naar aanleiding van een onderzoek bij Poeliersbedrijf Ep de Graag B.V.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 14 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle stukken met betrekking tot een ongevalsonderzoek. Het ongeval heeft op 15 mei 2017 plaatsgevonden bij Poeliersbedrijf Ep de Graag B.V. te Putten. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 2 documenten aangetroffen.