Besluit Wob-verzoek over alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Gemeente Hengelo met betrekking tot fysieke klachten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Gemeente Hengelo met betrekking tot fysieke klachten. Er zijn geen documenten aangetroffen.