Besluit Wob-verzoek Interplastic BV

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 17 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie met betrekking tot fysieke belasting uit het bedrijfsdossier van Interplastic BV. Er zijn geen documenten aangetroffen.