Besluit Wob-verzoek over Vredeveld Twente B.V.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op alle relevante informatie uit het bedrijfsdossier van Vredeveld Twente B.V.. Er zijn geen documenten aangetroffen.