Besluit op Wob-verzoek over brief DAZ/B&A DIV/05/50128

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 mei 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de brief van 30 juni 2015 met kenmerk DAZ/B&A DIV/05/50128 inclusief bijlagen als selectielijsten en vernietigingslijst, alsmede enige documentatie die betrekking heeft op de vernietiging van een groot deel van het archief opdat een beeld gevormd kan worden welk materiaal is vernietigd. De bijgevoegde informatie is openbaar gemaakt.