Besluit Wob-verzoek navorderingsaanslagen buitenlands vermogen

Bij het ministerie van Financiën zijn 3 Wob-verzoeken gedaan naar documenten over navorderingsaanslagen vermogen in het buitenland. Deze verzoeken zijn in 1 besluit afgedaan met openbaarmaking van de volgende documenten.