Besluit Wob-verzoek over publicatie van de analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord

Besluit op Wob-verzoek over de publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving van de analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord en de analyse(s) ontwerp-Klimaatakkoord. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).