Besluit Wob-verzoek op afstand voorschrijven en verstrekken medicatie

Besluit op een verzoek om informatie over het op afstand voorschrijven en verstrekken van medicijnen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).