Besluit op Wob-verzoek inzake de afhandeling van de acht Wob-verzoeken over Syrië die op 22 juni 2018 zijn ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 12 juni 2019 een besluit genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over de afhandeling van de acht Wob-verzoeken over Syrië die op 22 juni 2018 zijn ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.