Besluit Wob-verzoek over dienstreizen van of namens ministeries naar Caribisch Nederland

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over dienstreizen van of namens ministeries naar Caribisch Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).