Besluit op Wob-verzoek over vergunnig RAI/Jaarbeurs Mededingingswet

Besluit op een verzoek om informatie over de toepassing van artikel 47 van de Mededingingswet in de zaak RAI/Jaarbeurs. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).