Besluit op wob-verzoek over Systeem Risico Indicatie

Besluit tot openbaarmaking van documenten die zien op projecten waarbij gebruik is gemaakt van het Systeem Risico Indicatie.