Besluit Wob-verzoek over informatie inzake ingebrekestelling Europese Commissie

Besluit op een verzoek van openbaarmaking van de formele waarschuwingsbrief van de Europese Commissie gericht aan de Staat der Nederlanden inzake de vergoeding van in het buitenland genoten zorg en daarmee samenhangende documenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).