Besluit Wob-verzoek Europees Defensiefonds

Besluit op een verzoek om informatie over het Europees Defensiefonds. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).