Besluit Wob-verzoek om informatie over eigen vuur incident in Afghanistan

Besluit op een verzoek om informatie over eigen vuur incident tijdens de operatie Kapcha As in Afghanistan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).