Besluit op Wob-verzoek oesterherstel Borkumse Stenen en M435

Besluit op een verzoek om informatie over vergunningverlening aan de stichting het Wereld Natuur Fonds Nederland voor de projecten oesterherstel Borkumse Stenen en oesterherstel M435 in de periode 1 maart 2018 tot en met 21 mei 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).