Besluit Wiv-verzoek over Organisatie Vredes Aktie Kamp-Mobiel

Het ministerie van Defensie heeft een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Met het verzoek is kennisneming verzocht van gegevens over de Organisatie Vredes Aktie Kamp-Mobiel (VAK-Mobiel).