Besluit Wob-verzoek over het convenant van de Belastingdienst met de uitzendbranche

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken van de Belastingdienst over het aangaan van een convenant van de Belastingdienst met de uitzendbranche in 2010. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).