Besluit Wob-verzoek om informatie over schepen aan de Lilbische kust

Besluit op Wob-verzoek om informatie over schepen aan de Lilbische kust. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.