Besluit Wob-verzoek over de goedkeuring van het project Slimmer Kopen van Woningstichting Servatius

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de goedkeuring van het project Slimmer Kopen van Woningstichting Servatius. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).