Besluit Wob-verzoek om informatie over een mestsilo kadastraal gelegen te Stadskanaal

Besluit op een verzoek om informatie over een mestsilo kadastraal gelegen te Stadskanaal sectie R1313. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.