Besluit op Wob-verzoek over beheer, reparatie en onderhoud ov-fietsen

Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en een derde partij ten aanzien van beheer, reparatie en onderhoud van ov-fietsen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).