Besluit op Wob-verzoek over de Libische kustwacht

Besluit op een verzoek om informatie over de Libische kustwacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.