Besluit Wob-verzoek om informatie openbaar te maken over de geplande levering van schepen aan de Somalische kustwacht

Besluit op een verzoek om informatie openbaar te maken over de geplande levering van schepen aan de Somalische kustwacht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur.